Islands Plads 

- vore kontakter i Bo-Vita

 

 

Bo-Vita er navnet på vores boligorganisation. Bo-Vita indgår i et administrationsselskabet Bo-Vest, der står for den praktiske admin9istration vedrørende udleje af lejligheder, husleje mv.

 

Administrationsfælleskabet Bo-Vest: www.bo-vest.dk 

BO-VEST, Boligsamarbejdet på Vestegnen

Stationsparken 37

2600 Glostrup

Telefon: +45 8818 0880

 

Her kan du fíndeyderligere kontaktoplysninger hos Bo-Vest:

https://www.bo-vest.dk/hjaelp-og-kontakt/

 

Forvaltningskonsulent i Bi-Vita:

Niels Andersson (nan@bo-vest.dk)

 

Drift i Bo-Vita:

Ejendomsfunktionærer og driftsøkonomi:

Frank Nielsen

 

Vedligeholdelse og renovering Bo-Vita:

Inkie Holst (inh@bo-vest.dk)

 

Sekretariat i Bo-Vita:

Tina Jarslet (tlj@bo-vest.dk)

 

Valgt formand i Bo-Vita: Jan Hyttel

       Oplysninger om vores eget ejendomskontor

      - se i spalten til venstre

.