.

Energirenoveringsprojektet


Sidste nyt marts 2018

Der har været holdt licitation, hvor tilbuddet fra Øens Murefirma vandt. Tilbuddet svarer til den pris, som blev godkendt på afdelingsmødet.


Hvad sker der:

•Alle vinduer og franske altandøre udskiftes med nye med tre lags energi ruder. Læs mere under De nye vinduer og døre

•Alle ”velux vinduer” i pakhusets tagetage skiftes

•Vinduer og døre ud mod Prinsessegade får ekstra støjdæmpning

•Alle røglemme og ovenlysvinduer i de nye blokke skiftes

•Alle ydre døre udskiftes

•Alle låsene i ydre døre forsynes med elektroniske briklåse

•Der isoleres på lofterne i de nye bygninger (isoleringen i pakhuset er sat i stand)

•Tagene i de nye blokke levetidsforlænges – udskiftning af defekte tegl mv.

•Der isoleres over carportene


Hvordan:

•De fleste opgaver udføres med lift – dog opsættes stilladstårne i indhakkene mellem blokkene i de nye blokke

•Det vil være nødvendigt at rydde de grønne arealer foran de facader, hvor vinduer og døre skal skiftes – de ryddede arealer reetableres når bygge- processen er overstået

•Boldburet anvendes som byggeplads til materialer, skurvogne mv. Boldburet renoveres efterfølgende

•Entreprenøren skal have adgang til lejlighederne når vinduer og døre skiftes

•Beboerne vil få mulighed for at vælge at få hvide vindues- og dørkarme indendørs. Standard er sorte karme


Hvornår:

•Etablering af byggeplads mv. forventes at starte juni

•Vinduer og døre sættes op så snart producenten (Ideal Combi) har leveret dem

•Hele projektet forventes at tage 8-10 måneder

•Beboerne varsles i god tid inden de får besøg af håndværkerne

•Der vil blive holdt et orienteringsmøde for alle interesserede til juni

•Ved ændringer i tidsplan mv. vil beboerne blive orienteret


Energirenoveringsprojektet forsøges koordineret med altanprojektet. Altanprojektet er i licitation nu.


Afdelingens beslutning om energireveringsprojektet 2015


Det ekstraordinære afdelingsmøde vedtog bestyrelsens forslag til energirenoveringsprojekt i august 2015:Neden for er relevante skriftlige dokumenter knyttet til forberedelsen af bestyrelsens forslag. Rapporterne er udarbejdet af en række forskellige konsulenter:


Processen frem til beslutning.

Bestyrelsen holdt en række møder med forvaltningen i Lejerbo, hvor vi bl.a. besigtede vnduer i en række lejligheder og gennemførte en ekstra termografisk analyse af bygningen sammen med konsulenten. Bestyrelsens konklution var, at der er meget stor forskel på vinduer og døres tilstand - nogle trænger primært til lidt maling, mens andre er i meget dårlig tilstand - træværket er  rådent og vinduer og døre er skæve og utætte. Hertil kom at der kunne konstateres et meget stort varmetab fra tag over carporte.


Bestyrelsen konsulterede også bygge sagkyndige i og uden for afdelingen. De var enige i konklutionen om at det samlet bedst kan betale sig at skifte vinduer og døre - både økonomsk og i forhold til besværet for beboerne.


Bestyrelsen orienterede løbende om energirenoveringsprojektet i sine referater og beretninger se bl.a.
islandsplads.dk © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use