Kommissorium for udvalg, arbejdsgrupper, laug med videre, nedsat under afdelingsbestyrelsen for Lejerbo afd. 204

Således besluttet på ordinært afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 4. december 2001