Tv- og internet 2021


Status januar 2021


TV-internetgruppen har indstillet til bestyrelsen, at vi hyrer BO-Vests tv-konsulent til at researche og forestå beslutningen om, hvilken tv/udbyder vi fremover skal have. Bestyrelsen godkendte på mødet den 3. november 2020, at konsulenten står for arbejdet.

Konsulentens opgave

  • Indhente tilbud fra udbydere.

  • Lave projektforslag med fastlæggelse af stikplaceringer og føringsveje i de forskellige boligtyper i forbindelse med installation af fibernet.

  • Udarbejde overslagspriser i forbindelse med evt. ny kabling.

  • Fremlægge de forskellige muligheder på et afdelingsmøde. Disse er for eksempel at fortsætte den nuværende aftale med Yousee, installere fibernet ejet af beboerne eller installere fibernet ejet af TDC.

  • Udarbejde materiale til afdelingsmødet


På grund af corona og forsamlingsforbuddet er det pt. usikkert, hvornår afdelingsmødet kan afholdes, men i start december 2020 håbede vi på februar/marts 2021. Da der er et års opsigelse på kontrakten med YouSee, kan vi under ingen omstændigheder nå at opsige aftalen med YouSee – hvis afdelingsmødet finder det aktuelt – hvorfor vi har bedt konsulenten om at forhandle et udkast til en forlængelse med YouSee.

Baggrund - hvorfor ny tv/internetløsning?

Yousee har oplyst, at de vil sætte tv-prisen op i forbindelse med, at vores aftale med dem ophører den 1.7.2021. Grundpakken stiger fx fra 146 kr. pr. måned til enten 219, 243 eller 299 kr. afhængig af hvilken løsning, hver beboer individuelt ønsker. Da flere og flere streamer deres tv og vælger individuelle tv-pakker, nedsatte bestyrelsen sommeren 2020 en gruppe, der skulle kigge på, om der findes andre muligheder end Yousee.

Gruppen består af Vagn Olsen Pr. 85, Henrik

Schmidt BP 7, Anne Skjoldan Pr. 93 og Anette Thede, Pr 85. Gruppen har henover efteråret 2020 overvejet, hvad der skal til for, at vi kan drive vores eget net, og har kigget på tilbud fra bl.a. Bolignet Århus og Parknet, som begge tilbyder både internet og alle vores ønskede tv-kanaler. For at få overblik over hvor mange, der stadig bruger deres tv-kabel (i modsætning til at streame tv over nettet), lavede gruppen en spørgeskemaundersøgelse i oktober. Godt halvdelen af lejlighederne svarede. Undersøgelsen viste, at 67 hælder til at se tv, som vi hidtil har set tv, mens 23 hælder til at se tv over nettet. Hvis man ser på DRs målinger, er net-tv ved at stige eksplosivt.

Da området er uoverskueligt, tog gruppen et møde med vores kontaktperson i Bo-Vita og deres tv-konsulent, som har hjulpet andre afdelinger. Her blev det klart, at der er så mange tekniske overvejelser, at det er en god ide at indhente hjælp fra en konsulent udefra.

.